Privacyverklaring

IMTRANS B.V., gevestigd aan Schiedamsedijk 69, 3134 KK Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

C O N T A C T G E G E V E N S

IMTRANS B.V.
Schiedamsedijk 69
3134 KK Vlaardingen
T 010 - 426 80 71

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

IMTRANS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imtrans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IMTRANS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (overeenkomst).
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (toestemming).
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (overeenkomst).
 • IMTRANS B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (toestemming).
 • IMTRANS B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (overeenkomst).


Geautomatiseerde besluitvorming

IMTRANS B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IMTRANS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Volledige digitale en papieren administratie – Niet langer dan de wettelijke termijn


Delen van persoonsgegevens met derden

IMTRANS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IMTRANS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Wij delen gegevens beperkt met:

Leveranciers – Noodzakelijk om een goede dienstverlening te waarborgen. Zonder bijvoorbeeld het delen van een laad- en losadres kan een leveranciergeen verhuizing uitvoeren.

Belastingdienst – Voldoen aan de wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IMTRANS B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IMTRANS B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

IMTRANS B.V. maakt gebruik van Google Analytics en de bijbehorende Google Analytics-cookies. Hiermee kunnen wij het gedrag van bezoekers op onze website in kaart brengen en op basis van deze gegevens de website bijsturen om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke ervaring te kunnen bieden. Bij het bezoek aan onze website zullen deze cookies opgeslagen worden in uw webbrowser.


Om veilig gebruik te mogen maken van deze dienst hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen hebben we het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, zodat u in geen enkel geval traceerbaar bent bij het bezoeken van onze website. We hebben de optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgevinkt en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Analytische cookies

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen over het aantal bezoekers, de bezochte pagina's en andere informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers.

 

Cookies van derden

Google Maps: Google Maps is een kaartenservice die wordt aangeboden door Google. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het in- of uitzoomniveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan. IMTRANS B.V. kan niet bij deze statistieken, Google kan dat als aanbieder wel.

 

Google reCAPTCHA: Google reCAPTCHA controleert anoniem of je wel een echt persoon bent om te voorkomen dat 'bots' formulieren misbruiken om spam berichten te sturen. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt. Dit IP adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IMTRANS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@imtrans.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IMTRANS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IMTRANS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@imtrans.nl.

  • We hebben een overeenkomst met een IT bedrijf die onze digitale omgeving beveiligd en up to date houdt.
 • Alle persoonsgevens die voor uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk zijn voor een opdracht en (op papier) mee gaan met de “uitvoerder” dienen na uitvoering weer ingeleverd te worden bij het bedrijf.